Creation of UI package "from scratch"

Передумови. Перед початком потрібно встановити nodejs та @angular/cli

Дана інструкція носить інформаційний характер, для кращого розуміння принципу побудови плагіна. Для економії часу та уникнення помилок, радимо, використовувати шаблони проектів або генератор проектів, що знаходиться в межах платформи

В рамках даної інструкції описаний шлях створення так званого базового плагіна для платформи mef.dev technical preview. Базовий плагін від тому, що не матиме реалізацій коду бізнес-логіки. Його мета - технічне оформлення будь-якого начального проекту для успішної роботи плагіна в межах платформи.

Примітка. Протестовано на таких версіях @angular/cli: 12.2.17, 13.3.8

1. Creation Angular project

Створюємо стандартну Angular аплікацію:

  ng new <app-name>

2. Adding dependencies

@natec/mef-dev-platform-connector

В проекті в подальшому можна використовувати практично будь-які додаткові бібліотеки. Проте, для роботи на платформі потрібно використовувати @natec/mef-dev-platform-connector в якому зібраний основний функціонал роботи з платформою. Задля чого додаємо пакет:

  npm i @natec/mef-dev-platform-connector

ngx-build-plus

Для збіки плагіна використовуються ресурси ngx-build-plus

ng add ngx-build-plus

3. Changing the base selector

При генерації проекту за допомогою @angular/cli генерується базова компонента AppComponent із селектором app-root. Нам потрібно його замінити на селектор нашого плагіну. Даний параметр резервуєтеся в межах платформи при створенні плагіну, і має назву FrontendPluginName. В прикладі нижче використовується назва проекту з package.json. Але це не обов'язково. Для змінний потрібно провести такі зміни:

// src/index.html
...
<body>
  <plugin-example></plugin-example> <!-- <app-root></app-root> -->
</body>
...
// src/app/app.component.ts
...
@Component({
selector: 'plugin-example', // 'app-root',
template: '<router-outlet></router-outlet>', // <-- також замінюємо стандартний вміст
styleUrls: ['./app.component.scss']
...

4. Routing changes

Для коректної роботи роутінгів УСІ реальні шляхи повинні міститися в children секції.

Примітка. *В іншому випадку при навігації в межах плагіну буде змінюватися ВЕСЬ шлях (включно із навігацією платформи). Це не призведе до непрацездатності плагіна, проте подальше використання платформи буде непередбачуваним!*

Також, для правильної роботи навігації базові шляхи потрібно 'пропустити' через метод updatePluginsRoutes(Routes). Детальніше тут.

У результаті, оголошення шляхів виглядатиме наступним чином:

// src/app/app-routing.module.ts
import { PlatformHelper } from '@natec/mef-dev-platform-connector';
...
// const routes: Routes = [];
const routes: Routes = PlatformHelper.updatePluginsRoutes([
  {
    path:"",
    children:[
      // insert routes here
    ]
  }
]);
...

5. Creating of first component

УВАГА! *Реалізація розмітки в AppComponent небажана. Для подальшого розвитку аплікації рекомендується весь функціонал вивести во власну структуру компонентів. Приклад

Для мінімальної роботи достатньо реалізувати один компонент:

ng g c test

Після чого добавити його в маршрутизацію:

// src/app/app-routing.module.ts
import { PlatformHelper } from '@natec/mef-dev-platform-connector';
...
// const routes: Routes = [];
const routes: Routes = PlatformHelper.updatePluginsRoutes([
  {
    path:"",
    children:[
      {
        path:"",
        redirectTo:"test",
        pathMatch: 'full',
      },
      {
        path:"test",
        component: TestComponent
      }
    ]
  }
]);
...

6. Specification file version.json

Для завантаження на платформу в збірці повинен міститися файл специфікації. Він генерується скриптом, що знаходиться в @natec/mef-dev-platform-connector.

Для генерації необхідно виконати команду:

npm explore @natec/mef-dev-platform-connector -- npm run generate-version-file

Результат його виконання є генерація файлів що містять набір інформації про збірку плагіна.

Для копіювання файлу в результати збірки необхідно добавити шлях до нового ассету в файлі налаштувань:

// angular.json
...
"architect": {
  "build": {
    "options": {
      ...
      "assets": [
        "src/favicon.ico",
        "src/assets",
        "src/version.json" // <---  
      ]
...

Файл специфікації потрібно змінювати перед кожною збіркою для публікації. Хорошою практикою буде оформити npm scripts як в прикладі.

Також результат його роботи можна використовувати в межах аплікації. Приклад.

7. Build and deploy

Для збірки плагіна можна використовувати команду:

 ng build --output-hashing none --prod --single-bundle

Після чого вміст папки dist можна завантажувати на платформу.

Useful links