Creation of UI package with Backend logic

Перед початком потрібно встановити nodejs та @angular/cli

Протестовано на таких версіях @angular/cli: 12.2.17, 13.3.8

Будь який плагін для платформи не втрачає можливості запускатися локально за допомогою команди ng serve. Цей режим роботи характеризується відсутністю засобів, що надає платформа. Функціонал представлений тут, допомагає зберегти часткову працездатність в такому режимі.

Даний репозиторій є розширеним варіантом архітектури плагіна для платформи mef.dev technical preview. Для кращого розуміння мотивів та рішень, радимо ознайомитись з процесом створення базового плагіна.

Плагін практично не матиме реалізацій коду. Його мета - окреслення базової архітектури проекту та надання прикладів реалізації стандартних засобів розробки Angular-аплікацій.

Репозиторій розрахований на роботу в режимі Portal, разом із tutorial-backend-plugin.

Portal type of package

Процес збірки та завантаження плагінів не відрізняється від попередніх статей, за виключенням того що при реєстрації вказується тип плагіну Portal. Даний тип плагіну включає в себе зв'язку Fronend + Backend, відповідно, водяться дані для фронтової і бекової складової.

class PlatformConnectorService

Призначений для зручної роботи з відправленням HTTP запитів. Його задачею є привести отримання сервісу для відправлення запитів в зрозумілій та близькій для Angular-розробника формі (за допомогою HttpClient).

Формат сервісу допомагає використовувати Dependency injection. Крім того, в випадку локального запуску сервіс може надавати власну реалізацію інтерфейсу IHttpService, в даній реалізації це HttpService.

interface IHttpService

Являє собою обгортку для стандартних HTTP запитів. Платформа надає клас що реалізує даний сервіс для відправлення запитів від імені платформи. Також його можна реалізовувати власними силами в любій зручній формі.

Translation implementation

Збудована на основі @ngx-translate/core. Проблема заключається в тому, що ассети плагіна у випадку роботи в межах платформи знаходяться не в стандартному місці розміщення.

Для отримання ассетів платформа за допомогою @natec/mef-dev-platform-connector, надає місце їх розміщення.

Для вирішення використовується кастомний loader:

// src/app.module.ts
...
TranslateModule.forRoot({
  loader: {
    provide: TranslateLoader,
    useClass: CustomLoader,
    deps: [HttpClient],
  }
}),
...

npm скрипти

// package.json
...
"scripts": {
  "ng": "ng",
  "start": "npm run generate-version-file && ng serve",
  "build": "npm run generate-version-file && ng build",
  "watch": "npm run generate-version-file && ng build --watch --configuration development",
  "test": "ng test",
  "generate-version-file": "npm explore @natec/mef-dev-platform-connector -- npm run generate-version-file",
  "build:plugin": "npm run generate-version-file && ng build --prod --output-hashing none --single-bundle",
  "build:plugin:watch": "ng build --output-hashing none --single-bundle --watch --optimization=false"
},
...

generate-version-file

Команда використовує скрипт з @natec/mef-dev-platform-connector, який генерує файли із специфікацією конкретної версією плагіну.

Він добавлений в усі методи, що генерують нові версії аплікації.

Результати його виконання використовують ассети, також environments:

// src/environments/environment.ts

import { PLUGIN_VERSION } from './version;
export const environment = {
  production: false,
  version: PLUGIN_VERSION.version // <--
};

build:plugin

Скрипт для генерації збірки плагіну.

build:plugin:watch

Скрипт для генерації збірки плагіну, в безперебійному режимі, та без оптимізації коду. Може використовуватись для debug.